Slavnosti kašen ve Wunsiedlu

Wunsiedel je také městem kašen. O víkendu před svátkem sv. Jana (24. června) se  podle starého zvyku každoročně zdobí všechny kašny květinami a lampičkami.

Za setmění putují pěvci a muzikanti od kašny ke kašně a zvou k dostaveníčku.

 

Krátká historie wunsiedelských kašen

Historie a vznik "Svátku kašen" ve Wunsiedlu jsou dobře známy. Ale o věku, využití, účel a původním umístění jednotlivých kašen je známo jen málo.

Při výstavbě hradu Wunsiedlu byla za účelem zásobování obyvatel hradu vodou vykopána cisterna. Tato studna byla opatřena tzv. "pevností", velkou čtvercovou věží. V roce 1326 bylo v podhradí založeno město, které se v důsledku těžebního průmyslu rychle rozrostlo. V oblasti tohoto nového města se sice nacházelo několik zdrojů vody, tyto ale nestačily pro potřeby lidí a zvířat. Z tohoto důvodu bylo několik silných vodních zdrojů z vodnatých svahů na severu města sdruženo do studniční komory a odtud byla voda dřevěným potrubím zavedena do města.

Za domy dnešní ulice Sigmund-Wann-Straße se na městké hradbě nacházel rozváděč, ze kterého byla voda dále vedena do jednotlivých částí města. V nejdůležitějších uličkách města stály tzv. "Röhrkästen" ze dřeva, později z kamene. Každé ráno a večer si odtud odnášely občanky vodu v butylkách a  shromažďovaly ji doma ve velkých kádích s vodou.

O pravidelnou obnovu trubek se straral k tomu určený mistr. Kdy bylo položeno první dřevěné vodovodní potrubí není známo: muselo to být v období mezi léty 1326 a 1418. Z roku 1418 pochází nejstarší vyúčtování města. V tomto vyúčtování jsou uvedeny náklady na opravy potrubí. V roce 1515 byla zavedena voda z městského vodovodního potrubí i do markrabského zámku, dřívějšího hradu. V roce 1544 bylo položeno druhé vodovodní potrubí do tzv. "Nového města".

V roce 1899 bylo se začalo s výstavbou vysokotlakého vodovodního potrubí, které mělo nahradit dosavadní drěvěné potrubí. Protoře se ale většina občanů proti tomuto zařízení bránila, uzavřel městský magistrát kompromis: vedle vysokotlakého potrubí tekla voda i nadále z dřevěných trubek.Bahnhofbrunnen
Brunnenbuberl
Brunnen Egerstraße
Brunnen Feldstraße
Findlingsbrunnen
Friedensbrunnen
NEWSLETTER

Park dravých ptáků

Festival - Luisenburg

Přehled 2020

[Translate to Tschechisch:]
 
hardtubex.com tushypornhd.com tushy4k.org holed5k.com