volcanoes homework help what does do your homework mean phd thesis dissertation writing in a second language write essay video games how to write an application letter as a driver ghostwriter adalah
 

Historické parky

Oertelův park
Oertelův park představuje nejstarší část obecního parku Katharinenberg. V roce 1811 vyzval vikář a redaktor deníku Wunsiedler Tagblatt Lois Vogel (1778-1819) měštanstvo ke spolupráci a darům na výstavbu "anglického parku" na kopci Katharinenberg.

Schmidtův park
Druhá fáze výstavby obecního parku byla iniciována wunsiedelským vědcem Dr. Albertem Schmidtem (1849-1918). Pokračoval tak ve stopách svého děda Johanna Jakoba Schmidta. Štědrá finanční podpora příbuzné, paní konzuly Idy Schmidt z Hamburgu, pomohla ke vzniku Schmidtova parku, jehož geometrické a přece trochu zaoblené cestičky se zachovaly až do dnešních let. Tyto cesty vedou za čtyř rohů parku k centrální kašně. Místo je obklopeno kruhovou cestou. Areál je ohraničen historickou lipovou a javorovou stezkou.

Heyův park
Heyův park byl v minulosti atrakcí obecního parku. V roce 1902 obdrželo město Wunsiedel od Gregora a Mary Heyových z New Yorku úctyhodný dar na zkrášlení obecního parku. Byl založen Heyův park, do jehož středu byla umístěna průchozí jezkyně. Pro imitaci krápníkové jezkyně byla celá stavba pokryta říčním tufem. Jezkyně se brzy stala motivem mnoha pohlednic a novinových článků. Při výstavbě parku byly vysazeny lípy a americké červené duby jako poděkování štědrým dárcům parku. Původní struktura zalesnění se zachovala dodnes a byla zohledněna při sanaci parku.

 

 

 

NEWSLETTER

Park dravých ptáků

Festival - Luisenburg

Přehled 2020

[Translate to Tschechisch:]
 
hardtubex.com tushypornhd.com tushy4k.org holed5k.com