thesis for masters in public administration conducting interviews for dissertation write thesis for me term paper introduction sample term papers on the civil war buy science fair project college research paper service college application essay writing help how to start
 

Historie

Prvním, kdo se touto přírodní podívanou zabýval, byl asi i nejslavnějším: Johann Wolfgang von Goethe navštívil několikrát Luisenburg a skalní labyrint.

V roce 1785 cestoval mladý vyslanecký rada von GOETHE se svým přítelem Karlem Ludwigem v. KNEBEL za účelem přírodovědeckých studií do pohoří Smrčiny. Důvodem byl jeho neobyčejně silný zájem o meteorologii, botaniku a geologii, vzbuzen při  jeho návštěvách Karlových Varů a Chebu (výtažek z Goetheho studií).

Pobyt obou výzkumníků ve dnech 29. června až 3. července 1785 nebyl z důdodů špatných povětrnostních podmínek zrovna příjemný. Dne 03. července poznamenal K. Lugwig

v. KNEBEL ve svém deníku: „Za silných boučkových deštů jsme dnešního rána jeli do Luxburgu. Vystoupili jsme na velkolepé žulové skály, které zde leží v rostroušených a navršených troskách. Vichřice nás donutila sejít zpět dolů a já šel sám s mým klukem, tím myslel Goetheho, přes Sicherscheuth opět nazpátek.“

Zabývání se otázkou vzniku slalního labyrintu dovedlo GOETHEHO v konečném důsledku k dnešnímu poznatku, že tyto převislé žulové masivy vznikly v souvislosti s pomalým přirozeným větráním hornin.

Až do této doby se o vzniku totoho kamenného moře hovořilo v souvislosti se silným zemětřesením a „ hřmotu, při kterém padaly vrcholy hor a tyto se pak v hlubinách roztříštily na tisíce jiných skal.“

Ve svých schématických kresbách maloval Goethe vlevo žulové skály v jejich pravděpodobně původní podobě, přičemž  ty později zvětralé balvany vystínoval, kresby

vpravo ukazují žulové balvany ve stavu, v jakém je nalezl při své návštěvě 03. června 1785.

Ve svých „Denících a ročenkách 1820“ se o tom zmiňuje: “Můj odpor patří tomuto násilnému výkladu o hojných zemětřeseních, vulkánech, povodních a jiných nadlických jevech, který je zde rozšiřován, neboť klidným pohledem se dá rozeznat, že tento úžasný fenomén vzniknul zcela přirozeným větráním hornin.“ 

V roce 1820 navštívil Goethe Luisenburg podruhé, aby předložil vědeckému světu jeho poznatky o vzniku labyrintu - větrání hornin.

Díky snaze jedné „Wunsiedelské společnosti “ vzniklo mezitím z nehostinného „Luxburgu“  zařízení podobné parku, které bylo v létě 1805, ku příležitosti návštěvy prusského královského páru, na počest mladé královny přejmenováno na „Luisenburg“.

Dnes je část Luisenburgu používána jako přírodní jeviště.

Literatura

FROSCHAUER, OSKAR: (1949): Der ruhige Blick - Goethe auf der Luisenburg im Fichtelgebirge.- Nürnberger Hefte 1, 7: 16-18, Nürnberg (Nbg.-Presse) 1949.

RICHTER, P. & STETTNER, G.: (1979): Geochemische und petrographische Untersuchungen der Fichtelgebirgsgranite.- Geologica Bavarica 78, 144 S., 70 Abb., 9 Beil., München 1979.

WURM, ADOLF: (1932): Erläuterungen zur Geol. Karte von Bayern 1:25000 Bl. Wunsiedel Nr. 82.- 46 S., 11 Abb., 6 Taf., München 1932.

Dieser Aufsatz stammt von Alfons BAIER, veröffentlicht auf www.uni-erlangen.de
další informace

NEWSLETTER

Park dravých ptáků

Festival - Luisenburg

Přehled 2020

[Translate to Tschechisch:]
 
hardtubex.com tushypornhd.com tushy4k.org holed5k.com